Aktuálna ponuka voľných pracovných pozícií

Spoločnosť HOPI, poskytujúca predovšetkým komplexné logistické služby, prechádza etapou ďalšieho rastu. Pre splnenie nových cieľov hľadáme zodpovedných a kvalifikovaných záujemcov o prácu.

HOPI SK s.r.o.
Ľudmila Ráczová
Kostolanská 1
922 42 Madunice
mobil.: +421 902 943 934
Tel.: +421 337 989 218
E-mail: kariera@hopi.sk.

Pohovory so záujemcami o zamestnanie sa konajú individuálne na základe telefonického dohovoru
v pobočkách Madunice a Senec.