COMPLIANCE ORGANIZACE

Etický kodex společnosti HOPI HOLDING  a.s.

Čestnost a upřímnost

Společnost HOPI se řídí principem poctivého a spravedlivého jednání vůči dodavatelům, zákazníkům, konkurenci a zaměstnancům. Jednáme otevřeně a čestně, říkáme co si myslíme a děláme co říkáme. Totéž očekáváme i od všech, s nimiž obchodujeme.

Zákazníci

Cílem společnosti HOPI je udržení stávajících a získání nových zákazníků uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami a zbožím. Hlavní strategie, kterou se firma řídí, je provádět obchod a logistiku přizpůsobené na míru každého zákazníka.
Při službě zákazníkovi se řídíme požadavky normy ISO 9001 a také směrnicí HACCP, včetně analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů pro všechny logistické procesy.

Obchodní partneři

Společnost navazuje oboustranně výhodné vztahy se svými dodavateli, odběrateli a ostatními obchodními partnery, od kterých očekáváme, že se budou při svém podnikání řídit zásadami, které nejsou v rozporu s našimi zásadami a cíly.

Zaměstnanci

Společnost HOPI vytváří pracovní prostředí, v němž panuje ovzduší vzájemné důvěry a úcty a všichni pociťují odpovědnost za své pracovní výkony i za dobrou pověst společnosti. Soustřeďujeme se na rozvoj našich zaměstnanců a dáváme jim možnost dalšího růstu. Se zaměstnanci udržujeme otevřenou komunikaci prostřednictvím firemních informačních a konzultačních procesů.
Cílem je účelná týmová spolupráce všech zaměstnanců