ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGIE

Společnost HOPI má implementovaný a certifikovaný systém environmentálního
managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Předmětem certifikace jsou tyto činnosti: skladování, kompletace, crossdockingové operace, nákup a prodej, doprava suchého, chlazeného a mraženého zboží v celé společnosti HOPI na území České a Slovenské republiky.

eco_fr.jpg
eco_fr2.jpg

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA

 • Kompresory chladících systémů produkují jako vedlejší efekt teplo
 • Dokážeme toto teplo využít k vytápění administrativních budov
 • Předehříváme odpadním teplem teplou užitkovou vodu

OSVĚTLENÍ

 • Postupně vyměňujeme staré osvětlení za úsporné
 • Využíváme nové technologie odrazových ploch
 • Z důvodu úspornějšího osvětlení instalujeme pohybová čidla

SOLÁRNÍ ENERGIE

 • Dokážeme pomocí sluneční elektrárny využít sluneční energie
 • Sluneční elektrárnu provozujeme na střechách skladových hal
 • Nezabíráme ornou půdu pro provoz sluneční elektrárny
 • Vyrábíme elektřinu pro vlastní spotřebu
 • Odlehčujeme zatížení distribuční sítě

PODPORA VÝSADBY LESŮ

 • Nakupujeme papír od dodavatele podporujícího akci „STROMY PRO ŽIVOT“
 • Za každých 10 kartonů papíru vysadí dodavatelská firma 1 strom
 • Ročně takto můžeme podpořit výsadbu cca 700 stromů

DOPRAVA

 • Obnovujeme vozový park technikou splňující normy EURO 5 a 6
 • Disponujeme širokým vozovým parkem s různou tonáží
 • Centrálním plánováním maximálně využíváme přepravní kapacity
 • Optimalizací přepravy šetříme pohonné hmoty
 • Školíme řidiče na ekonomickou jízdu

ODPADY

 • Aktivně snižujeme produkci odpadů a obalů
 • Třídíme odpad
 • Nabízíme odpad k dalšímu zpracování
 • Využíváme balící stroje – úspora folie
 • Jsme součástí systému REMA – „Zelená firma“
  (sběr a následná recyklace starých elektrospotřebičů)