Pozdrawiam / Best Regards


ADAM POLAK
Commercial Director

Mobile: +48-22-243-635
Email: apolak@hopipl.pl
www: hopipl.pl
________________
HOPI PL POLAND sp. z o.o.
01-208 Warszawa
ul. Przyokopowa 33

Office:
ul. Logistyczna 29, Grodzisk Mazowiecki
PL 05-825 Chlebnia

TAX ID (NIP): PL5272681413 | Nr KRS: 0000427499
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał Zakładowy: 450 000,00 PLN